ดาวน์โหลดไฟล์งานนักศึกษาทั้งห้องเรียน

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q.สามารถโหลดงานของนักศึกษาพร้อมกันทั้งหมดสำหรับงาน 1 งานได้ยังไง

A. อาจารย์ดาวน์โหลดไฟล์งานนักศึกษาทั้งห้องเรียนได้โดย เข้าไปที่ฟีเจอร์"กิจกรรมเพื่อการประเมิน"
คลิกที่ชื่อกิจกรรมที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์งาน เลื่อนมาด้านล่างตรง "การส่งงาน" คลิก "ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด" ระบบดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ .zip อาจารย์สามารถแตกไฟล์โดยจะแยกไฟล์เป็นโฟลเดอร์ตามรหัสนักศึกษา เพื่อดูได้ว่านักศึกษาแต่ละคนส่งงานมากี่ไฟล์ 

 

mceclip0.png

หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดไฟล์งานทั้งห้องเรียนได้บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ทุกประเภท โดยเมื่อดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่องเรียบร้อยแล้วจะพบไฟล์ .zip เช่นเดียวกัน จากนั้นให้ทำการ "แยก (extract)" เพื่อดูไฟล์ทั้งหมด

 

บทความที่เกี่ยวข้อง >> การส่งงานคืออะไร

 

 
 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

14 จาก 25 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ