การอัปเดทรายชื่อนักศึกษาทำอย่างไร

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: จะสามารถอัปเดทรายชื่อนักศึกษาได้อย่างไร?

A: อาจารย์สามารถแจ้งทีมงาน LEB2 เพื่ออัปเดทรายชื่อนักศึกษาได้ทาง Live Chat และ Facebook 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น