การอัปเดทรายชื่อนักศึกษาทำอย่างไร

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: จะสามารถอัปเดทรายชื่อนักศึกษาได้อย่างไร?

A: อาจารย์สามารถแจ้งทีมงาน LEB2 เพื่ออัปเดทรายชื่อนักศึกษาได้ทาง Live Chat และ Facebook 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

8 จาก 15 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ