ตั้งค่ากิจกรรมที่ไม่ประเมินคะแนนได้อย่างไร

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q.ตั้งค่ากิจกรรมที่ไม่ประเมินคะแนนได้อย่างไร

A. เมื่อาจารย์สร้างกิจกรรมอาจารย์สามารถประเมินงานให้นักศึกษาโดยไม่ต้องให้คะแนนได้โดยเป็นการประเมินแต่ LEVEL โดยไม่ต้องให้คะแนน สามารถทำได้ดังนี้ 

  1. ไปที่ กิจกรรมเพื่อการประเมิน
  2. เลือกกิจกรรมที่ต้องการ
  3. คลิก แก้ไข ตรงเกณฑ์การประเมินที่ไม่ต้องการคิดคะแนน 
  4. คลิกเอาเครื่อหมายถูก ตรงคิดคะแนนออก 
  5. คลิก บันทึก 

 

mceclip1.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

9 จาก 17 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ