หากอาจารย์ไม่ได้ใช้งาน LEB2 นักศึกษาจะสามารถมองเห็นห้องเรียนได้หรือไม่?

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: หากอาจารย์ไม่ได้ใช้งาน LEB2 นักศึกษาจะสามารถมองเห็นห้องเรียนได้หรือไม่?

A: ในกรณีนี้หากอาจารย์ไม่ได้ใช้งาน LEB2 นักศึกษาจะไม่สามารถมองเห็นเรียนที่ลงทะเบียนไว้ได้ เบื้องต้นจึงขอแนะนำให้อาจารย์ใช้งานระบบ LEB2 และนำเข้าห้องเรียนที่ต้องการสอนเข้ามาในระบบเสียก่อน รวมถึงการ Publish class เพื่อให้นักศึกษาเห็นห้องเรียนได้โดยสมบูรณ์ 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

22 จาก 49 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ