การใช้งานระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

  • ปรับปรุงเมื่อ

การใช้งานระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ระบบรองรับการใช้งานร่วมกับ Google Chrome 

สำหรับอาจารย์  

  • ควรใช้งานผ่าน คอมพิวเตอร์หรือ Notebook เนื่องจากการใช้งานระบบของอาจารย์มีการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ Notebook จะช่วยให้การใช้งานสะดวกรวดเร็วเสถียรมากกว่าการใช้งานผ่าน Tablet หรือ Smart phone (แนะนำให้ใช้ผ่าน Google Chrome)

สำหรับนักศึกษา 

  • นักศึกษาสามารถใช้งานผ่าน Mobile Version ผ่าน Smart Phone ได้ หรือจะใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์หรือ Notebook ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งนักศึกษาสามารถ ส่งงาน สร้างกลุ่ม หรือเข้ามาเช็กชื่อ ดาวน์โหลดไฟล์งานจาก Smart phone ได้เลย   (แนะนำให้ใช้ผ่าน Google Chrome ทั้งบน คอมพิวเตอร์และ Smart Phone)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ