คู่มือสำหรับอาจารย์ เตรียมห้องเรียนให้พร้อมสำหรับภาคการศึกษาใหม่

  • ปรับปรุงเมื่อ

ยินดีต้อนรับสู่การเริ่มต้นภาคการศึกษาใหม่ สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ทุกท่านต้องทุ่มเทแรงใจและแรงกายอย่างมาก คือการออกแบบแผนการเรียนการสอน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ และเราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเครื่องมือสำหรับสร้างห้องเรียนที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ทีมงานพร้อมที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นและดูแลอย่างดีที่สุดตลอดการใช้งาน

LEB2 คืออะไร

LEB2 เป็นแพลตฟอร์มด้านการศึกษาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ถูกออกแบบระบบตามหลักการของ Outcome-Based Education (OBE) ซึ่งจะมุ่งเน้นผลการเรียนรู้หรือ Learning Outcomes (LO) ของผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการ "ทำได้" "ทำเป็น" และหลีกเลี่ยง Time-based examination ที่วัดความสามารถในช่วงเวลาที่จำกัด แต่สนับสนุนให้วัดความสามารถผ่านพฤติกรรมของผู้เรียนตลอดการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์จากการเรียนรู้ 

ทีมงานพัฒนาระบบพยายามส่งเสริมให้ผู้สอนวัดหรือประเมินผู้เรียนโดยให้โอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ที่เท่าเทียม สามารถเรียนรู้และทบทวนได้ตลอดเวลา แม้ในสถานที่ สภาพแวดล้อม หรืออุปกรณ์ที่แตกต่างกัน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถที่แท้จริงได้

ผู้เรียนสามารถทราบถึงสิ่งที่พวกเขาจะได้รับหลังจากผ่านการเรียนรายวิชานี้แล้ว สำหรับผู้สอนสามารถระบุถึงการทำได้ ในแต่ละระดับและความคาดหวังของการเรียนรู้ รวมถึงเกณฑ์การประเมินในกิจกรรมหรืองานที่มอบหมายต่างๆ ด้วย ถือเป็นการตกลงและยอมรับร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้น และยังสามารถติดตามผลการเรียนรู้นี้ได้ตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอนอีกด้วย

หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบ LEB2 ได้

อาจารย์และนักศึกษาสามารถตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานเบื้องต้น ได้ด้วยตนเอง ดังนี้

  1. กรณี กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" ไม่ได้ ให้ตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อ proxy ไว้หรือไม่
  2. กรณี ใส่ username และ password แล้วเข้าระบบไม่ได้ ให้ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งาน LEB2

เคล็ดลับสำหรับผู้ใช้งาน

หมายเหตุ

หากยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ สามารถติดต่อทีมงานเพื่อช่วยดำเนินการตรวจสอบได้ทันที

Feature Updates

หากเข้าสู่ระบบ LEB2 และพร้อมแล้ว!! ที่จะการออกแบบแผนการสอน ภายใต้แนวความคิดของสามเหลี่ยมแหล่งการเรียนรู้ คือการกำหนดผลการเรียนรู้ กระบวนการวัดและประเมินผล ตลอดจนการสร้างกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และการประเมิน สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบ LEB2 ที่เรารวบรวมทุกฟีเจอร์ไว้ให้ท่านแล้ว ที่นี่!

  Teacher's Survival Guide by ETS KMUTT

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

21 จาก 40 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ