นักศึกษาจะเข้าใช้งาน LEB2 Live อย่างไร

 • ปรับปรุงเมื่อ

How_to_Join_LEB2_Live-th.jpg

ระบบ LEB2 ได้นำ Microsoft Teams มาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านฟีเจอร์ Live เพื่อให้การเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์เป็นไปได้อย่างสะดวกและเรียบร้อย ทีมงานแนะนำให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาทำการเรียนการสอนผ่านฟีเจอร์ Live บนระบบ LEB2 

ขั้นตอนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ผ่าน LEB2 Live 

บน Browser

 1. เข้าสู่ระบบ LEB2
 2. เลือกห้องเรียนที่ต้องการ
 3. เมื่อถึงเวลาเรียนให้คลิกที่ 'WATCH LIVE'
 4. จะปรากฎหน้าต่างของ Microsoft Teams ขึ้นมา คลิก 'Open Microsoft Teams'   

    open_ms_teams.png 

 5. จะปรากฏหน้าต่างให้ Sign in ก่อนเข้าสู่ Microsoft Teams ให้กรอกอีเมล @kmutt

  ms_teams_sign_in_pc.png

 6. จากนั้นจะเห็นหน้าต่าง Meeting now 
 7. คลิก 'Join Now' เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ 

  join_now.png

บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

 1. เข้าสู่ระบบ LEB2
 2. เข้าห้องเรียน ไปที่ฟีเจอร์ Live
 3. คลิก Watch Live
 4. ระบบจะแจ้งให้ติดตั้ง Microsoft Teams บนอุปกรณ์ก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้  

      ms_teamss.png

 5. เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิก Join meeting ได้เลย โดยเลือก Sign in and Join     ms_mobile_guest.png
 6.  
 7. เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัย จากนั้นกด Sign in sign_in_ms_teams.png

 

หมายเหตุ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุด แนะนำให้นักศึกษาลงชื่อเข้าใช้งาน Microsoft Teams ทุกครั้ง ก่อนการคลิก 'Join Now' โดยสามารถคลิกที่ 'Sign in' ซึ่งอยู่บริเวณด้านล่าง จากนั้นลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัย

  พบปัญหาการใช้ Microsoft Teams?

หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ MS Teams หรือ Zoom สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญโดยตรง (จำเป็นต้อง Open Microsoft Teams และ Sign in ด้วย email@kmutt.ac.th) ได้ที่ ICT Service Desk - MS Teams and Zoom

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

9 จาก 14 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ