ทำไมนักศึกษาถึงไม่เห็นคะแนนของตัวเอง

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: ทำไมนักศึกษาถึงไม่เห็นคะแนนของตัวเอง

A: อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เหล่านี้

  • อาจารย์ยังไม่ได้กดประกาศคะแนนหลังจากตรวจงานเสร็จเเล้ว
  • นักศึกษายังไม่ได้ทำการประเมินตัวเองก่อน
  • อาจารย์ยังตรวจงานไม่ครบทุก criteria 
  • กรณีที่มีอาจารย์หลายท่านตรวจงานของนักศึกษา 1 คน อาจจะมีอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งที่ยังไม่ได้ประเมินงาน 
  • กรณีที่อาจารย์มีการตั้งคำถามแบบ Short Answer เเละยังไม่ได้ทำการตรวจคำตอบในข้อนั้นๆ นักศึกษาจะยังไม่สามารถมองเห็นคะเเนนของควิซได้

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

7 จาก 11 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ