ทำไมส่งงานบนระบบไม่ได้

  • ปรับปรุงเมื่อ

Can_t-submit-the-file-on-LEB2-02.jpg

Q: ทำไมส่งงานบนระบบไม่ได้?

A: สามารถเกิดได้หลายกรณี 

  1. เกิดจากอินเทอร์เน็ตขนาดใช้งานไม่เสถียร อาจพบข้อความแจ้งเตือน Upload fail 
  2. เกิดจาก Browser ที่ใช้ในการส่งงานงาน แนะนำการใช้งาน LEB2 บน Google Chrome จะมีความเสถียรสูงสุด
  3. เกิดจากการบันทึกชื่อไฟล์แล้วใส่ emoticon จึงทำให้การอัปโหลดไฟล์ไม่สมบูรณ์
  4. เกิดจากขนาดไฟล์ใหญ่ ใช้เวลา Upload นาน มีโอกาส Upload fail ได้จากกรณีที่ 1

วิธีแก้ไขเบื้องต้น

  1. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  2. เปลี่ยน Browser หรืออุปกรณ์ในการใช้งาน 
  3. บันทึกชื่อไฟล์โดยไม่ใส่ emoticon
  4. ติดต่อมายังทีมงานผ่านทาง Live Chat บนระบบ LEB2 เพื่อนำส่งไฟล์ให้ได้ในกรณีเร่งด่วน เช่น ช่วงใกล้ถึง Due date


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

6 จาก 13 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ