นักศึกษาสามารถหาไฟล์ที่อาจารย์อัพโหลดไว้ได้อย่างไร

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: นักศึกษาสามารถหาไฟล์ที่อาจารย์อัพโหลดไว้ได้อย่างไรบ้าง ?

A: นักศึกษาสามารถเข้าไปที่ฟีเจอร์ File จะแสดงไฟล์ทั้งหมดที่อาจารย์ attach ไว้ใน Assessment Activity และ Learning Activity ของห้องเรียน (ยกเว้นไฟล์ที่แนบไว้ในฟีเจอร์ Learn It จะไม่แสดงที่ฟีเจอร์ File)

หมายเหตุ เมื่อสิ้นสุด End date ของไฟล์ต่างๆที่ถูกอัพโหลดไว้บนระบบแล้ว นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์เหล่านั้นได้อีกต่อไป หากนักศึกษาต้องการเข้าถึงไฟล์ดังกล่าว ให้แจ้งอาจารย์ขยายวัน End date

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

6 จาก 12 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ