หากส่งงานไปแล้วต้องการแก้ไขและส่งใหม่ จะมีหลักฐานการส่งงานแรกอยู่หรือไม่

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: หากส่งงานไปแล้ว อยากแก้ไขและส่งใหม่ จะมีหลักฐานการส่งงานแรกอยู่หรือไม่

A: หากนักศึกษามีการส่งงานเข้ามาบนระบบ LEB2 แล้วมีการแก้ไขหลังจากนั้น ในฝั่งของอาจารย์จะปรากฏหลักฐานการส่งงานทุกครั้งที่นักศึกษาส่งเข้ามา แต่ในฝั่งของนักศึกษาจะปรากฏเพียงแค่ ครั้งล่าสุด เท่านั้น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

7 จาก 13 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ