ทำไมนักศึกษาถึงมองไม่เห็นไฟล์ที่อาจารย์อัปโหลด

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: ทำไมนักศึกษามองไม่เห็นไฟล์ที่อาจารย์อัปโหลด?

A: อาจเกิดจากอาจารย์ตั้งค่าวันและเวลาที่จะให้นักศึกษาเห็นไฟล์งานนั้นๆ หากยังไม่ถึงเวลาที่กำหนด หรือเกินเวลาที่กำหนด จะทำให้นักศึกษามองไม่เห็นไฟล์งาน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

7 จาก 12 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ