ทำไมนักศึกษาถึงมองไม่เห็นไฟล์ที่อาจารย์อัปโหลด

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: ทำไมนักศึกษามองไม่เห็นไฟล์ที่อาจารย์อัปโหลด?

A: อาจเกิดจากอาจารย์ตั้งค่าวันและเวลาที่จะให้นักศึกษาเห็นไฟล์งานนั้นๆ หากยังไม่ถึงเวลาที่กำหนด หรือเกินเวลาที่กำหนด จะทำให้นักศึกษามองไม่เห็นไฟล์งาน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น