นักศึกษาเข้าสู่ระบบ LEB2 ไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่าน

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: เข้าสู่ระบบ LEB2 ไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่าน

A: ในกรณีลืมรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบ LEB2 นักศึกษาสามารถติดต่อไปยังสำนักคอมพิวเตอร์ได้ทางโทรศัพท์ กด 111 หรือ 02-470-9444 และสามารถติดต่อผ่าน Facebook ของสำนักคอมพิวเตอร์ได้โดย inbox ไปยัง Facebook:  https://www.facebook.com/cckmutt

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

11 จาก 17 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ