นักศึกษาสามารถโหลดไฟล์ในห้องเรียนได้อย่างไร

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: หากนักศึกษาต้องการโหลดไฟล์ที่อยู่ในห้องเรียนทั้งหมดต้องดาวน์โหลดที่ฟีเจอร์ใด

A: นักศึกษาสามารถไปที่ ฟีเจอร์ "ไฟล์" เพื่อเข้าถึงไฟล์ทั้งหมดในห้องเรียนที่อาจารย์อัปโหลดไว้บนระบบ แต่หากอาจารย์ตั้งเวลาสิ้นสุดของไฟล์หรือของกิจกรรมที่มีไฟล์นั้นอยู่  เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดนักศึกษาจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์นั้นๆ ได้ 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

6 จาก 12 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ