ระบบ LEB2 มีการนับเวลาการส่งงานอย่างไร

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: ในการส่งงานผ่านระบบ LEB2 ระบบมีการนับเวลาอย่างไร

A: ระบบ LEB2 ในหนึ่งวันจะเริ่มจาก 00:00:00 น.-23:59:59 น.
หากอาจารย์ตั้ง 19/8/63 00:00 แล้วนักศึกษาส่งงานหลัง 00:01 จะขึ้นสถานะ "เลท"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

27 จาก 51 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ