จัดการห้องเรียนที่มีหลาย Section ด้วยวิธีไหนดี

  • ปรับปรุงเมื่อ

อาจารย์บางท่านอาจเคยประสบปัญหาใช้โปรแกรม Microsoft Teams ในการสอนสดผ่านฟีเจอร์ Live บน LEB2 สำหรับวิชาที่มีหลาย section ว่าจะจัดการอย่างไรดีให้เหมาะสมกับตารางการเรียนการสอนและจำนวนของนักศึกษา บทความนี้จะมานำเสนอวิธีการจัดการห้องเรียนวิชาที่มีหลาย section เพื่อช่วยให้อาจารย์สามารถตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมไปใช้กับการจัดการห้องเรียนของตนเองได้

ผูกลิงก์ Live Room

เป็นการจัดการสอนนักศึกษาหลาย section พร้อมกันในครั้งเดียว โดยไม่ได้มีการรวมห้องเรียนบน LEB2 นักศึกษาจะอยู่ในห้องเรียนตาม section ที่ได้ลงทะเบียนเข้ามาตั้งแต่แรก แต่จะใช้ลิงก์ของโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อเข้า Live Room เดียวกันกับ section ในห้องเรียนอื่นๆ

ข้อดี

  • การตรวจงานและประกาศคะแนนทำได้ง่าย เนื่องจากจำนวนของนักศึกษาต่อห้องเรียนไม่ได้มีมากเกินไป
  • ไม่ก่อให้เกิดความสับสนในการดาวน์โหลดไฟล์งานของนักศึกษามาตรวจ เนื่องจากอาจารย์สามารถรู้ได้ว่ากำลังตรวจงานของนักศึกษา section ใดอยู่

ข้อเสีย

  • การผูกลิงก์ Live Room จะถูกกำหนดวันและเวลาที่แน่นอน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสำหรับลิงก์ที่ใช้งานได้
  • ข้อความต่างๆที่อยู่ในห้องเรียน นักศึกษาต่าง section จะสามารถมองเห็นประวัติข้อความของนักศึกษาอีก section ได้ทั้งหมด
  • สำหรับการผูกลิงก์ Live Room อาจารย์จะไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่สามารถติดต่อทีมงาน LEB2 ให้ดำเนินการให้ได้

รวมห้องเรียน

เป็นการ รวมนักศึกษาในแต่ละ section ให้มาอยู่ภายในห้องเดียวกันบน LEB2 โดยต้องสร้างห้องเรียนขึ้นมาใหม่และนำเข้านักศึกษาในแต่ละ section ให้มาอยู่ในห้องเดียวกันเพื่อทำการสอนผ่านฟีเจอร์ Live โดยนักศึกษาแต่ละ section สามารถเข้ามาเรียนในห้องเรียนดังกล่าวช่วงวันและเวลาตามตารางสอนได้ตามปกติ

ข้อดี

  • สามารถใช้ Live Room ในห้องเรียนเดียวทำการสอนนักศึกษาทุก section ตามวันและเวลาตามตารางสอน 

ข้อเสีย

  • การดาวน์โหลดไฟล์งานของนักศึกษามาตรวจ ระบบจะไม่แยก section ให้ อาจารย์จะต้องจำ section ของนักศึกษาให้ได้ เมื่อตรวจงานเสร็จเรียบร้อยอาจารย์จะต้องนำเข้าผลคะแนนให้ถูกต้อง

หมายเหตุ

  • อาจารย์ไม่สามารถห้องเรียนใหม่ขึ้นเองได้ จะต้องแจ้งให้ทีมงานดำเนินการให้
  • วิธีการรวมห้องเรียนเป็นวิธีที่ไม่แนะนำให้อาจารย์ใช้ เนื่องจากทำให้เกิดปัญหาค่อนข้างมากจากการรวมห้องเรียน ดังนั้นสำหรับกรณีการสอนหลาย section ทีมงานแนะนำให้ใช้วิธีการผูกลิงก์ Microsoft Teams สำหรับสอนผ่านฟีเจอร์ Live จะช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากกว่า

  พบปัญหาการใช้ Microsoft Teams?

หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ MS Teams หรือ Zoom สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญโดยตรง (จำเป็นต้อง Open Microsoft Teams และ Sign in ด้วย email@kmutt.ac.th) ได้ที่ ICT Service Desk - MS Teams and Zoom

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

22 จาก 43 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ