ทำไมนักศึกษาจึงเห็นข้อความบน Microsoft Teams นอกเวลาเรียน

 • ปรับปรุงเมื่อ

Q: ทำไมนักศึกษาจึงเห็นข้อความบน Microsoft Teams นอกเวลาเรียน?

A: สาเหตุที่นักศึกษาสามารถมองเห็นข้อความที่อาจารย์พิมพ์ทิ้งไว้บน Microsoft Teams นอกเวลาเรียนนั้น เป็นไปได้  3 กรณี

 • กรณีอาจารย์เพิ่ม e-mail นักศึกษาเข้ามาใหม่ผ่าน Application Microsoft Teams สามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้นักศึกษามองเห็นประวัติการสนทนาก่อนหน้าทั้งหมดหรือไม่ ในครั้งต่อไปเมื่อนักศึกษาเข้าใช้งาน Microsoft Teams ผ่าน Application จะมองเห็นประวัติการสนทนาก่อนหน้าทั้งหมด แต่หากเข้าใช้งาน Microsoft Teams ผ่าน Web browser จะมองไม่เห็นประวัติการสนทนาก่อนหน้า 
  วิธีการตั้งค่าการเข้าถึงประวัติการสนทนา
  1. เปิด Application Microsoft Teams
  2. เลือกห้องเรียนที่ต้องการเพิ่มนักศึกษา
  3. กดจุด 3 บนห้องเรียยนที่ต้องการ เลือก Add member


  app_ms_teams.png

  4. จะปรากฏหน้าต่างให้เพิ่มสมาชิก ใส่อีเมลของนักศึกษาลงไป และสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้นักศึกษามองเห็นประวัติการสนทนาหรือไม่

  chat_history.png

 • หากนักศึกษาเข้าห้องเรียนในฐานะ guest (อาจารย์ไม่ได้เพิ่มสมาชิกบน Application Microsoft Teams) จะไม่เห็นประวัติแชทก่อนหน้า
 • การที่นักศึกษาบางคนเห็นข้อความที่อาจารย์พิมพ์นอกเวลาสอน มีความเป็นไปได้ว่า ณ ขณะเดียวกัน นักศึกษาบางคนมีการใช้คอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อกับ Application Microsoft Teams ไว้อัตโนมัติ ทำให้นักศึกษาได้รับข้อความแจ้งเตือนขณะที่อาจารย์พิมพ์ข้อความในห้องสนทนา แต่หากนักศึกษาเข้าใช้งาน Microsoft Teams ผ่าน Web browser จะไม่สามารถมองเห็นข้อความได้

  พบปัญหาการใช้ Microsoft Teams?

หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ MS Teams หรือ Zoom สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญโดยตรง (จำเป็นต้อง Open Microsoft Teams และ Sign in ด้วย email@kmutt.ac.th) ได้ที่ ICT Service Desk - MS Teams and Zoom

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

22 จาก 43 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ