ตั้งค่าให้นักศึกษาสามารถ Share screen ได้บน Microsoft Teams

  • ปรับปรุงเมื่อ

หากอาจารย์ต้องการให้นักศึกษา ทุกคน ในห้องเรียนออนไลน์ สามารถแชร์หน้าจอของแต่ละคนได้บน Microsoft Teams ทำได้ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เพียงแค่ 4 สเต็ป!

1. ไปที่ More actions
2. เลือก Meeting Options

ms_share.png

3. ในส่วนของคำถาม Who can present? เลือก Everyone

ms_share_1.png

4. กด Save 

หรือ หากอาจารย์ต้องการให้นักศึกษา รายบุคคล ในห้องเรียนออนไลน์ สามารถแชร์หน้าจอของตนเองบน Microsoft Teams ก็สามารถทำได้ง่ายๆเช่นเดียวกัน 

1. ไปที่ More actions
2. เลือก Meeting Options
3. ในส่วนของคำถาม Who can present? เลือก Only me

ms_3_edited.png

4. จากนั้นไปที่ Show Participants และเลือกรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการให้แชร์หน้าจอ
5. คลิก ... ที่หลังชื่อของนักศึกษา เลือก Make a presenter 

ms_2_edited.png

ข้อควรทราบ

1. ผู้สร้างห้องเรียน (Organizer) เพียงเท่านั้นที่สามารถกดบันทึกหรือหยุดบันทึกวิดีโอได้ 
2. การดาวน์โหลดวิดีโอที่บันทึก จะปรากฏที่ช่องแชทของผู้บันทึกและสามารถดาวน์โหลดวิดีโอได้ผ่าน One drive หรือจะแชร์ลิงก์วิดีโอให้ผู้เข้าร่วม (participants) ในห้องก็ได้เพียงคลิกที่ Get link และส่งต่อ

  • หมายเหตุ ลิงก์มีอายุจำกัด แนะนำให้แชร์ลิงก์และดาวน์โหลดวิดีโอทันที

  พบปัญหาการใช้ Microsoft Teams?

หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ MS Teams หรือ Zoom สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญโดยตรง (จำเป็นต้อง Open Microsoft Teams และ Sign in ด้วย email@kmutt.ac.th) ได้ที่ ICT Service Desk - MS Teams and Zoom

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

2 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ