การตั้งค่า Microsoft Teams เบื้องต้น กรณีที่ไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์

 • ปรับปรุงเมื่อ

กรณีที่อาจารย์ไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน Microsoft Teams บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก ก็สามารถใช้งาน Microsoft Teams ได้เช่นกันด้วยการเปิดผ่านบราวเซอร์ บทความนี้จะนำเสนอวิธีการใช้งานและการตั้งค่า Option ต่างๆ บน เบื้องต้นที่อาจารย์จำเป็นต้องรู้

ขั้นตอน

 1. เข้าสู่ระบบ LEB2
 2. เลือกห้องเรียนที่ต้องการ
 3. กด Live Now ระบบจะพาไปยังหน้า Microsoft Teams กด 'Continue on this browser'

  continue.png

 4. จะปรากฏหน้าต่าง Microsoft Teams บน Browser กด Join now

  jn.png

 5. หลังจากนั้น ไปที่ไอคอนรูปคน 'Show participants' เพื่อไปตั้งค่าการใช้งาน

  show.png

 6. กดที่ '...' และเลือก 'Manage permissions'

  333.png

 7. ตั้งค่าตามเมนูต่างๆ เบื้องต้น ดังนี้

  options.png

  1) ตั้งค่าผู้ที่สามารถเข้าร่วมห้องเรียนได้ เลือก:

  Everyone หากอนุญาตให้ทุกคน (รวมถึงคนนอก) เข้าร่วมห้องเรียนได้  *แนะนำ หากห้องเรียนนี้ไม่ได้มีการเชิญคนนอก เช่น ผู้บรรยายพิเศษ และอาจารย์ไม่ต้องคอยกดรับอนุญาตให้ทุกคนเข้าห้องเรียน*
  People in my organization and trusted organizations หากอนุญาตให้ผู้ที่อยู่ในองค์กรเดียวกันและองค์กรที่น่าเชื่อถือเข้าร่วมห้องเรียนได้ *แนะนำ หากห้องเรียนนี้มีการเชิญคนนอก เช่น ผู้บรรยายพิเศษ และผู้ที่ถูกเชิญจะต้องรอรับการอนุมัติจากเจ้าของห้องก่อนจึงจะสามารถเข้าร่วมห้องเรียนได้*
  People in my organization หากอนุญาตให้ผู้ที่อยู่ในองค์กรเดียวกันเข้าร่วมห้องเรียนได้
  People I invite หากอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ถูกเชิญโดยเจ้าของห้องเรียน (Organizer) เข้าร่วมห้องเรียนได้
  Only me หากอนุญาตให้เจ้าของห้องผู้เดียวเท่านั้น (Organizer) เข้าร่วมห้องเรียนได้

  2) ตั้งค่าให้ผู้เข้าร่วมห้องเรียนสามารถ present ในห้องเรียน เลือก:
  Everyone หากอนุญาตให้ทุกคนในห้องเรียนสามารถ present ได้
  People in my organization and guests หากอนุญาตให้ผู้ที่อยู่ในองค์กรเดียวกันและผู้ที่ถูกเชิญเข้าร่วมห้องเรียนสามารถ present ได้
  Specific people หากอนุญาตเฉพาะบุคคลที่ถูกเลือกสามารถ present ได้
  Only me หากอนุญาตเฉพาะเจ้าของห้องผู้เดียวเท่านั้น (Organizer) สามารถ present ได้ 

  3) ตั้งค่าการอนุญาตให้ใช้งานห้องสนทนา (Meeting chat) ในห้องเรียน เลือก:
  Enable หากอนุญาตให้มีการใช้ห้องสนทนาในห้องเรียน
  Disable หากไม่อนุญาตให้มีการใช้ห้องสนทนาในห้องเรียน
  In-meeting only หากอนุญาตให้มีการใช้ห้องสนทนาขณะที่มีการใช้งานห้องเรียนเท่านั้น

หมายเหตุ: เจ้าของห้อง (Organizer) และผู้ที่เจ้าของห้องให้สิทธิ์เป็น presenter สามารถกดลบสมาชิกในห้องได้ ผู้ที่ถูกลบออกไปสามารถกลับเข้าร่วมห้องได้อีกครั้งเพียงกด Rejoin

การตั้งค่าการบันทึกวิดีโอและการนำไปใช้

ใครสามารถบันทึกวิดีโอบน Microsoft Teams ได้?

 • เจ้าของห้อง (Organizer) หมายถึงผู้ที่ Create Live Room
 • ผู้เข้าร่วมที่ถูกให้สิทธิ์เป็น Presenter (ผู้ที่ไม่ได้ถูกให้สิทธิ์จะมีสถานะเป็น Attendee ในห้องเท่านั้น)

ขั้นตอน

 1. ไปที่ จุด 3 จุด 'More action
 2. เลือก Start recording เมื่อต้องการเริ่มบันทึกวิดีโอ

  record_ws.png

 3. หากต้องการหยุดบันทึกวิดีโอ ไปที่ จุด 3 จุด 'More action' และเลือก Stop recording วิดีโอจะถูกบันทึกไว้ในห้องสนทนา

  chat_ws.png

 4. หากต้องการนำส่งต่อ สามารถกดที่วิดีโอที่บันทึกและเลือก Get link จากนั้นกด Copy ลิงก์และส่งต่อได้เลย

  link_ws.png

  หรือ หากเปิดวิดีโอผ่าน OneDrive ก็สามารถส่งต่อลิงก์ได้เช่นเดียวกัน โดยกดที่วิดีโอ เลือก Open in OneDrive

  share_onedrive.png


ข้อควรทราบ: ทุกคนในห้องจะมองเห็นวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้ในห้องสนทนา (Meeting chat) แต่เจ้าของห้อง (Organizer) และผู้เข้าร่วมที่เจ้าของห้องให้สิทธิ์การบันทึกวิดีโอเพียงเท่านั้นจะสามารถกดบันทึก/หยุดบันทึก ดาวน์โหลด และส่งต่อวิดีโอที่ถูกบันทึกได้

  พบปัญหาการใช้ Microsoft Teams?

หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ MS Teams หรือ Zoom สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญโดยตรง (จำเป็นต้อง Open Microsoft Teams และ Sign in ด้วย email@kmutt.ac.th) ได้ที่ ICT Service Desk - MS Teams and Zoom

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

22 จาก 43 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ