นักศึกษาใหม่รหัส 64 ยังใช้อีเมลมหาวิทยาลัยไม่ได้ สามารถใช้ Microsoft Teams ในรูปแบบ Guest

 • ปรับปรุงเมื่อ

MS-Teams.jpg

ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานอีเมลมหาวิทยาลัยเป็นปัญหาที่พบบ่อยในช่วงเปิดเทอม หากนักศึกษาได้รับอีเมลมหาวิทยาลัยแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้และในระหว่างรอการแก้ไขปัญหานั้น ไม่ต้องกังวล นักศึกษายังสามารถเข้าเรียนผ่านฟีเจอร์ Live ได้ปกติเพียงแค่เข้าร่วม Microsoft Teams ในฐานะ guest 

การใช้งาน Microsoft Teams ผ่าน Browser

  1. เข้าสู่ระบบ LEB2 
  2. เข้าห้องเรียน ไปที่ฟีเจอร์ Live
  3. คลิก Watch Live
  4. เมื่อระบบนำเข้าสู่หน้าต่าง Microsoft Teams ให้คลิก 1) Cancel และ 2) Continue on this browser    

    live_ms.png

  5. จะปรากฏหน้าต่างให้นักศึกษาเข้าร่วมห้องเรียนบน Microsoft Teams โดยนักศึกษาจะต้อง 3) Enter name โดยตั้งเป็นชื่อจริงตามด้วยเลขประจำตัวนักศึกษา เพื่อให้อาจารย์หรือผู้ช่วยสอนสามารถติดตามการเรียนการสอนของนักศึกษาได้ง่าย เมื่อตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วให้ 4) คลิก Join now    

     enter.png

การใช้งาน Microsoft Teams ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

 1. เข้าสู่ระบบ LEB2
 2. เข้าห้องเรียน ไปที่ฟีเจอร์ Live
 3. คลิก Watch Live
 4. ระบบจะแจ้งให้ติดตั้ง Microsoft Teams บนอุปกรณ์ก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้  

      ms_teamss.png

 5. เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิก Join meeting ได้เลย โดยเลือก Join as a guest     ms_mobile_guest.png
 6.  
 7. ตั้งชื่อโดยใช้ชื่อจริงตามด้วยเลขประจำตัวนักศึกษา เพื่อให้อาจารย์หรือผู้ช่วยสอนสามารถติดตามการเรียนการสอนของนักศึกษาได้ง่าย จากนั้นคลิก Join meeting    rename_ms.png

หมายเหตุ: ขั้นตอนข้างต้นเป็นเพียงการช่วยแก้ปัญหาระหว่างที่นักศึกษายังไม่สามารถใช้งานอีเมลของมหาวิทยาลัยได้ หากนักศึกษาสามารถใช้งานอีเมลของมหาวิทยาลัยได้แล้ว แนะนำให้เข้าสู่ระบบ Microsoft Teams ด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้งานต่อไป

  พบปัญหาการใช้ Microsoft Teams?

หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ MS Teams หรือ Zoom สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญโดยตรง (จำเป็นต้อง Open Microsoft Teams และ Sign in ด้วย email@kmutt.ac.th) ได้ที่ ICT Service Desk - MS Teams and Zoom

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ