การตั้งค่า Tentative Schedule

 • ปรับปรุงเมื่อ

Tentative schedule เป็นตารางกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทีมผู้สอนได้กำหนดช่วงเวลาสัปดาห์ที่จะทำกิจกรรมนั้นๆไว้ โดยข้อมูลในตารางกำหนดการนี้จะมาจากการตั้งค่าบน Assessment activity และ Learning Activity และข้อมูลดังกล่าวจะไปปรากฏที่หน้า Syllabus

ขั้นตอนการตั้งค่า Tentative Schedule

 1. เข้าสู่ระบบ LEB2
 2. เลือกห้องเรียนที่ต้องการ
 3. ไปที่ Assessment Activity และ/หรือ Learning Activity
 4. ใส่รายละเอียดที่ต้องการ 
 5. ระบุช่วงสัปดาห์ที่ต้องการทำกิจกรรมดังกล่าวในช่อง Used in Session Numbers
   

      pp11.png

 6. กด Create
 7. ไปที่หน้า Syllabus 
 8. เลื่อนลงมาที่ Tentative schedule จะพบข้อมูลของกิจกรรมที่ได้ระบุช่วงสัปดาห์ไว้
 9. กด Setting เพื่อตั้งค่าการมองเห็นกิจกรรมที่กำหนดไว้บนตาราง 
  หากต้องการให้นักศึกษามองเห็นทุกกิจกรรมบนตาราง เลือก Display All Activities 
  หากต้องการให้นักศึกษามองเห็นเฉพาะกิจกรรมเมื่อถึงเวลา Publish Date เลือก Display According to Publish Date  

    display.png

 10. กด Save

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

24 จาก 50 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ