การเพิ่มผลการเรียนรู้

 • ปรับปรุงเมื่อ

หลังจากอาจารย์ได้ทำการนำเข้าข้อมูลรายวิชาสู่ระบบ LEB2 เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลรายวิชาและรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ NewACIS จะถูกนำเข้าสู่ระบบ LEB2 อัตโนมัติ หากต้องการสร้างผลการเรียนรู้ในห้องเรียนที่ได้นำเข้ามาหรือห้องเรียนที่สร้างขึ้นใหม่ และสร้างเกณฑ์การประเมิน สามารถทำได้บนฟีเจอร์ Plan  ซึ่งเป็นฟีเจอร์สำหรับการเพิ่มผลการเรียนรู้ มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ 

ใครสามารถเพิ่มผลการเรียนรู้ได้บ้าง

 • ผลการเรียนรู้ที่มากับหลักสูตร หรือที่มากับห้องเรียนตั้งแต่ Import Class: ทีมผู้สอนสามารถแก้ไขคำอธิบายของแต่ละ Level ใน CLO ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขชื่อของผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรได้กำหนดมาให้รวมถึงไม่สามารถลบออกไปได้ 
 • การเพิ่มผลการเรียนรู้:  ทีมผู้สอนในห้องเรียนสามารถเพิ่มผลการเรียนรู้ได้ 

ผลการเรียนรู้มี 2 แบบ คือ ผลการเรียนรู้ที่มากับหลักสูตร (Course Learning Outcome: CLO) จะมากับห้องเรียนเมื่อมีการ Import Class บนระบบ LEB2 และ CLO นี้สามารถแก้ไขได้เพียงคำอธิบายของแต่ละ Level เพื่อระบุระดับการทำได้ของผู้เรียน แต่ไม่สามารถแก้ไขชื่อของผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรได้กำหนดมาให้รวมถึงไม่สามารถลบออกไปได้  อีกแบบคือผลการเรียนรู้ที่สร้างเพิ่มเติม (Additional Learning Outcome: LO) จะเป็นผลการเรียนรู้ที่ทีมผู้สอนสามารถสร้างขึ้นเพิ่มเติมเพื่อวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งจะสามารถสร้างเพิ่ม แก้ไข และลบออกไปได้ ดังรูปภาพที่ 1

Screenshot 2023-12-20 112230.png

Screenshot 2023-12-20 114038.png

รูปภาพที่ 1. ส่วนประกอบ 1) ชื่อหลักสูตร 2) ปีหลักสูตร 3) ผลการเรียนรู้ที่มากับหลักสูตร (CLO) และ  4) ผลการเรียนรู้เพิ่มเติม

วิธีการแก้ไขคำอธิบาย Level ของ CLO

 1. เลือกผลการเรียนรู้ที่มาจากหลักสูตรที่ต้องการแก้ไข
 2. คลิก "แก้ไข"
 3. ใส่รายละเอียดคำอธิบายในแต่ละ Level เพื่อระบุระดับการทำได้ของผู้เรียน
 4. คลิก "บันทึก"

Screenshot 2023-12-20 114427.png

Screenshot 2023-12-20 114526.png

วิธีการสร้างผลการเรียนรู้เพิ่มเติม

 1. คลิก "ผลการเรียนรู้"
 2. เขียนผลการเรียนรู้ที่ต้องการเพิ่ม (ควรเน้นสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้)
 3. เพิ่มคำอธิบายเพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าการประเมินแต่ละระดับนั้นเกี่ยวกับอะไร (ระดับเป็นความสามารถของผู้เรียนหลังจบหลักสูตร)
 4. เมื่อใส่รายละเอียดครบถ้วนแล้ว คลิก"สร้าง"

Screenshot 2023-12-20 114739.png

Screenshot 2023-12-20 114905.png

หมายเหตุ

ระบบตั้งค่าตั้งต้นไว้ในแต่ละผลการเรียนรู้ให้นักศึกษาต้องผ่าน ระดับ 3 แต่ทีมผู้สอนสามารถพิจารณาการตั้งค่าระดับที่ต้องการให้นักศึกษาต้องผ่านเองได้

FAQ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

28 จาก 50 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ