เพิ่ม ลบ เเละเปลี่ยนเเปลงสมาชิกในห้องเรียน

 • ปรับปรุงเมื่อ

หลังจากอาจารย์ Import class เข้ามาในระบบแล้ว จะมีรายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมสอนมาด้วยซึ่งอาจารย์สามารถเพิ่ม-ลบ และเปลี่ยนเเปลง สมาชิกรวมถึงทีมผู้สอนได้ตลอดเวลา 

LEB2 - Add & Remove Member from KMUTT ETS on Vimeo.

ใครสามารถเพิ่มหรือลบสมาชิกได้บ้าง

บทบาทต่อไปนี้สามารถเพิ่ม ลบ สมาชิกในห้องเรียนได้

 • เจ้าของห้องเรียน
 • อาจารย์

วิธีการเพิ่มสมาชิกในห้องเรียน

 • เพิ่มนักศึกษา / อาจารย์ / ผู้สังเกตการณ์โหมดนักศึกษา
 1. เลือกประเภทสมาชิกที่ต้องการเพิ่ม นักศึกษา, อาจารย์, หรือ ผู้สังเกตการณ์โหมดนักศึกษา
 2. คลิก "เพิ่ม"
 3. คลิกไอคอน "แว่นขยาย" เพื่อค้นหารายชื่อ  
 4. ค้นหานักเรียนหรืออาจารย์โดยใช้ username, ชื่อ, รหัสนักศึกษา, หรือภาควิชา ในการค้นหา
 5. คลิก "เพิ่ม"

หมายเหตุ: กรณีนักศึกษาลงทะเบียนล่าช้าซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา (ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบ New ACIS) หากอาจารย์ต้องการดำเนินการสอนก่อนที่นักศึกษาจะลงทะเบียนแล้วเสร็จ และอนุญาตให้นักศึกษาที่มีหลักฐานหรืออยู่ระหว่างการขออนุมัติฯ เข้าร่วมในห้องเรียนที่อาจารย์เป็นผู้สอน สามารถเพิ่มรายชื่อนักศึกษาในห้องเรียนบนระบบ LEB2 ได้ด้วยตนเอง

การเปลี่ยนบทบาทของนักศึกษาเป็นผู้สังเกตการณ์โหมดนักศึกษา

 1. เลือก "นักศึกษา"
 2. คลิกไอคอน "ฟันเฟือง"
 3. เลือกบทบาท "ผู้สังเกตการณ์โหมดนักศึกษา"
 • ความแตกต่างของบทบาททีมผู้สอน
 1. เจ้าของห้องเรียน (Class Owner): เป็นผู้สร้างห้องเรียน สามารถจัดการห้องเรียนได้ทุกอย่าง 
 2. อาจารย์ (Teacher): สามารถจัดการห้องเรียนได้ทุกอย่างเหมือนเจ้าของห้องเรียน แต่ไม่สามารถลบห้องเรียนได้

การลบสมาชิก

 1. คลิกไอคอน "ฟันเฟือง" ตรงชื่อที่ต้องการลบ
 2. เลือก "ลบออกจากห้องเรียน"

เคล็ดลับ: หากต้องการนำเข้านักเรียนจำนวนมากสามารถเลือก นำเข้านักศึกษา ได้บนหน้า Class list

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

26 จาก 50 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ