การตั้งค่าห้องเรียน & การคัดลอกแผนการสอน

 • ปรับปรุงเมื่อ

Class-setting-Clone-plan3.jpg

ใครสามารถตั้งค่าห้องเรียนและคัดลอกแผนการสอนได้บ้าง? 

บทบาทต่อไปนี้สามารถจัดการตั้งค่าห้องเรียนได้

 • เจ้าของห้องเรียนและอาจารย์

 วิธีการนำเข้าห้องเรียน

 1. คลิก นำเข้าห้องเรียน
 2. เลือกภาคการศึกษา
 3. เลือกห้องเรียนที่คุณต้องการอิมพอร์ตห้องเรียน
 4. คลิก "นำเข้า"

หมายเหตุ:

 • ห้องเรียนที่นำเข้ามาจะมาพร้อมกับผลการเรียนรู้จากหลักสูตรและรายชื่อนักศึกษา
 • ระบบ LEB2 จะดึงข้อมูลรายวิชาจากระบบ NewACIS ดังนั้น หากอาจารย์ต้องการสร้างห้องเรียนใหม่โดยที่ห้องเรียนดังกล่าวไม่ได้มีข้อมูลจากระบบ NewACIS ตั้งแต่แรก ให้อาจารย์ติดต่อทีมงาน LEB2 เพื่อดำเนินการสร้างห้องเรียนให้

วิธีการแก้ไขรายละเอียดของห้องเรียน

 1. เลือกห้องเรียน
 2. คลิกicon_leb2_bible-67.jpg
 3. เลือก  "แก้ไข"
 4. ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับวิชาที่ต้องการเพิ่มหรือแก้ไข
 5. คลิก "บันทึก"

วิธีการนำเข้านักศึกษา

 1. คลิก "..."
 2. เลือก "นำเข้านักศึกษา"
 3. คลิก "ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับกรอกรหัสนักศึกษา"
 4. คลิก "เลือกไฟล์" เพื่อนำเข้ารายชื่อนักศึกษาที่กรอกลงในเทมเพลต LEB2
 5. คลิก "นำเข้า"

วิธีการปิดห้องเรียน

 1. ไปที่ห้องเรียนที่ต้องการปิดห้องเรียน
 2. คลิก icon_leb2_bible-67.jpg
 3. เลือก "ปิดห้องเรียน"
 4. คลิก "ตกลง"

หมายเหตุ:

 • เมื่อปิดห้องเรียน ห้องเรียนจะอยู่ในเมนู "ห้องเรียนเก่า" ซึ่งนักศึกษาจะไม่สามารถเข้าถึงห้องเรียนเหล่านี้ได้
 • ห้องเรียนที่อิมพอร์ตใหม่และการสร้างห้องเรียนใหม่ ระบบจะตั้งค่าเป็น "ห้องเรียนที่ยังไม่เปิดสอน" ซึ่งนักศึกษาจะไม่สามารถเข้าถึงห้องเรียนได้ อาจารย์ต้อง คลิก "เปิดสอน" เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงห้องเรียน

วิธีการคัดลอกแผนการสอน

 1. ไปที่ห้องเรียนที่ต้องการคัดลอกแผนการสอน
 2. คลิก icon_leb2_bible-67.jpg
 3. เลือก "คัดลอกแผนการสอน"
 4. เลือกห้องเรียนปลายทางที่ต้องการ คัดลอกแผนการสอนไป 
 5. คลิก "คัดลอก"

หมายเหตุ: เมื่อคัดลอกแผนการสอนไปห้องเรียนปลายทางเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมแก้ไขข้อมูล Publish date และ Due date ของกิจกรรมเพื่อการประเมินและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่ถูกคัดลอกไปด้วย

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการตั้งค่าห้องเรียน 

 • ทุกห้องเรียนและกิจกรรมต่างๆ บนระบบ LEB2 ทีมผู้สอนของรายวิชาได้รับสิทธิ์ในการจัดการ 100% 
 • ทีมงานจะไม่เพิ่ม/ลบ/เปลี่ยนแปลงใดๆ หากไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับแจ้งจากทีมผู้สอน
 • ห้องเรียนนั้นจะยังแสดงอยู่ในส่วนของ Published Classes เช่นเดิม หรือหากอาจารย์ไม่ต้องการให้นักศึกษาเห็นห้องเรียนนั้นแล้วสามารถย้ายไปไว้ในส่วนของ Draft Classes ได้ โดยกดที่ icon รูปเฟืองของห้องเรียนที่ต้องการ เลือก Revert to Draft

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

29 จาก 54 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ