การสร้างกิจกรรมเพื่อติดตามผลการเรียนรู้

 • ปรับปรุงเมื่อ

Designing-Learning-Activities-Aligned-With-Learning-Outcomes.jpg

หากต้องการผูกกิจกรรมกับผลการเรียนรู้ สามารถสร้างได้บนฟีเจอร์ "แผนการสอน" เนื่องจากทั้งกิจกรรมเพื่อการประเมินและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้จะแสดงในหน้าแผนการสอน ดังนั้นสามารถสร้างกิจกรรมและผูกกับผลการเรียนรู้ได้ทันที

ใครสามารถสร้างกิจกรรมและติดตามผลการเรียนรู้ได้

บทบาทต่อไปนี้สามารถสร้างกิจกรรมได้:

 • เจ้าของห้องเรียนและอาจารย์

วิธีการสร้างกิจกรรมเพื่อการประเมิน

 1. ไปที่ฟีเจอร์ "แผนการสอน"
 2. ไปที่ "กิจกรรมเพื่อการประเมิน"
 3. คลิก "สร้าง"เพื่อสร้างกิจกรรมเพื่อการประเมินสำหรับผลการเรียนรู้ที่คุณต้องการติดตาม
 4. เลือกรูปแบบกิจกรรม "กิจกรรมเพื่อการประเมินหรือควิซ"
 5. คลิกสร้าง "กิจกรรมเพื่อการประเมินหรือควิซ"

วิธีการนำเข้า "กิจกรรมเพื่อการประเมิน"

 1. ไปที่ฟีเจอร์ "แผนการสอน"
 2. ไปที่ "กิจกรรมเพื่อการประเมิน"
 3. คลิก "นำเข้า"เพื่อดูกิจกรรมที่คุณสร้างในฟีเจอร์กิจกรรมเพื่อการประเมิน
 4. เลือก กิจกรรมที่คุณต้องการผูกผลการเรียนรู้
 5. คลิก "นำเข้า

หมายเหตุ

 • กิจกรรมเพื่อการประเมินทั้งการสร้างและนำเข้าบนแผนการสอน แต่ละกิจกรรมสามารถผูกกิจกรรมเพื่อการประเมินได้มากกว่า 1 รายการ
 • LEB2 จะกำหนดระดับของผลการเรียนรู้ที่คาดไว้ที่ระดับ 3 อย่างไรก็ตามคุณสามารถปรับระดับความคาดหวังที่เหมาะสมสำหรับการประเมินในแต่ละกิจกรรม

วิธีการสร้างกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

 1. ไปที่ฟีเจอร์ "แผนการสอน"
 2. ไปที่ "กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้"
 3. คลิก "สร้างผลการเรียนรู้" เพื่อสร้างกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับผลการเรียนรู้ที่คุณต้องการติดตาม
 4. คลิก "สร้าง"

วิธีการนำเข้า "กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้"

 1. ไปที่ฟีเจอร์ "แผนการสอน"
 2. ไปที่ "กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้"
 3. คลิก "นำเข้า"เพื่อดูกิจกรรมที่คุณสร้างในฟีเจอร์กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
 4. เลือก กิจกรรมที่คุณต้องการผูกผลการเรียนรู้
 5. คลิก "นำเข้า

หมายเหตุ

 • ไม่มีการประเมินคะแนนหรือระดับความคาดหวังสำหรับกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ สามารถแนบไฟล์หรือเอกสารให้นักศึกษาได้
 • กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ทั้งการสร้างและนำเข้าบนแผนการสอน แต่ละกิจกรรมสามารถผูกกิจกรรมเพื่อการประเมินได้มากกว่า 1 รายการ

วิธี แก้ไข เพิ่ม ลงในไดอารี่ ลบกิจกรรมออกจาก LO หรือลบกิจกรรมออกจากห้องเรียน 

 1. ไปที่ฟีเจอร์ แผนการสอน
 2. ไปที่กิจกรรมที่ต้องการ
 3. คลิก icon_leb2_bible-67.jpg
 4. เลือกแก้ไข / เพิ่มไดอารี่ / ลบจาก LO / ลบออกจากชั้นเรียน

หมายเหตุ ในฟีเจอร์แผนการสอนกิจกรรมทั้งหมดที่ไม่ผูกกับผลการเรียนรู้ จะแสดงบริเวณ "ยังไม่ได้ผูกกับผลการเรียนรู้"

บทความที่เกี่ยวข้อง >> ภาพรวมของการสร้างกิจกรรมเพื่อการประเมิน การสร้างกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

23 จาก 48 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ