จะสามารถตั้งวันและเวลาในการเช็กชื่อได้อย่างไร?

 • ปรับปรุงเมื่อ

Q: จะสามารถตั้งวันและเวลาในการเช็กชื่อได้อย่างไร?

A: คุณสามารถตั้งวันและเวลาในการเช็กชื่อบนฟีเจอร์ การเช็กชื่อ ได้ทันที โดยสามารถทำได้ 2 วิธีคือ สร้างการเช็กชื่อใหม่ และ สร้างการเช็กชื่อจากตารางสอน

วิธีการตั้งวันและเวลาในการเช็กชื่อ

 • สร้างการเช็กชื่อใหม่
 1. ไปที่ฟีเจอร์ การเช็กชื่อ
 2. คลิกที่ สร้างคาบเรียนใหม่
 3. เลือก วัน-เวลา ที่ต้องการใช้งาน
 4. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการตั้งค่า

7.1.png

8.1.png

 • สร้างการเช็กชื่อจากตารางสอน (Syllabus)
 1. ไปที่ฟีเจอร์ การเช็กชื่อ
 2. เลือก สร้างคาบเรียนจากตารางสอน9.1.png
 3. เลือก วันที่เริ่มต้น (สามารถสร้างวันที่ได้ตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางสอนเท่านั้น)
 4. กำหนดจำนวนครั้งของห้องเรียนที่ต้องการสร้าง
 5. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการตั้งค่า

10.1.png

หมายเหตุ:   สามารถคลิกที่ 2020-05-14_1321.png เพื่อแก้ไข, ลบ หรือ Add to diary ได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ