จะสามารถตั้งค่าคะแนนเข้าชั้นเรียนได้อย่างไร?

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: จะสามารถตั้งค่าคะแนนเข้าชั้นเรียนได้อย่างไร?

A: อาจารย์สามารถตั้งค่าคะแนนเข้าชั้นเรียนได้อย่างง่ายดายที่ฟีเจอร์ สมุดคะแนน

วิธีตั้งค่าคะแนนการเข้าชั้นเรียน

  1. ไปที่ฟีเจอร์สมุดคะแนน และ คลิก "..."
  2. เลือก "การเช็กชื่อ"
  3. กำหนดคะแนนสำหรับสถานะการเช็กชื่อ
  4. คลิก "บันทึก"

16.1.png

17.1.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ