ทำไมจึงไม่สามารถกดสร้างห้องเรียนใน LEB2Live ได้

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: ทำไมจึงไม่สามารถกดสร้างห้องเรียนใน LEB2Live ได้?

A: ผู้ใช้งานที่ไม่สามารถกดสร้างห้องเรียนใน LEB2Live ได้ เกิดจากการที่ยังไม่ได้ Activate account ของ Office 365 ดังนั้น ผู้ใช้งานจะต้องเข้าไป Activate account ที่ office365.kmutt.ac.th ก่อน เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงมากดสร้างห้องเรียนอีกครั้ง

หากยังไม่สามารถ Activate account หรือมีปัญหาในการ Activate account ติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ หรือ Computer Center of KMUTT

Inbox Facebook: Computer Center of KMUTT / Email: ccsupport@kmutt.ac.th / โทร: 02 470 9444

live3.jpg

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ