ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ LEB2 บนบราวเซอร์ได้ เจอข้อความ Your connection is not private ทำอย่างไรดี

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ LEB2 บนบราวเซอร์ได้ เจอข้อความ Your connection is not private ทำอย่างไรดี?

A: ปัญหาดังกล่าวพบบ่อยๆ ในผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือเก่ากว่านั้น เบื้องต้นผู้ใช้งานต้องตรวจสอบก่อนว่าใช้งานระบบปฏิบัติการใดอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Laptop ของตนเอง โดย
สามารถเช็กได้ที่ลิงก์นี้ https://www.whatismybrowser.com เมื่อทราบแล้ว หากระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่เป็น Windows 7 หรือเก่ากว่านั้น ให้ดาวน์โหลด Firefox version ที่สูงกว่า 50.0 มาใช้แทน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

not_private.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

28 จาก 53 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ