ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ LEB2 ได้

  • ปรับปรุงเมื่อ

หากอาจารย์และนักศึกษาไม่สามารถเข้าสู่ระบบ LEB2 ได้ สามารถตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานเบื้องต้น ได้ด้วยตนเอง ดังนี้

  1. กรณีไม่สามารถใส่ username และ password เพื่อ Login เข้าสู่ระบบได้ ให้เคลียร์แคช
  2. กรณี กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" ไม่ได้ ให้ตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อ proxy ไว้หรือไม่
  3. กรณี ใส่ username และ password แล้วเข้าระบบไม่ได้ ให้ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งาน LEB2
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของ URL เมื่อคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบบน LEB2 จากหน้า Home จะต้องพบหน้าให้กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบที่มี URL นี้: https://login.leb2.org/login?app_id=1&redirect_uri=https%3A%2F%2Fapp.leb2.org%2Flogin
  5. กรณีพบข้อความ "Whoops, looks like something went wrong." ที่หน้าสำหรับ Login หลังจากที่กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" บนบราวเซอร์ Google Chrome ให้ทดลองนำ chrome://settings/siteData?searchSubpage=modps70 ไปวางที่ช่อง URL เพื่อเข้าหน้า Settings แล้วกดไอคอนรูปถังขยะเพื่อ Clear cookies ของหน้าเว็บ LEB2

    cookies.png

เคล็ดลับสำหรับผู้ใช้งาน

หมายเหตุ

หากยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ สามารถติดต่อทีมงานเพื่อช่วยดำเนินการตรวจสอบได้ทันที

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

16 จาก 30 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ