ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ LEB2 บนบราวเซอร์ได้ เจอข้อความ Sorry, we are not able to locate your username in the database ทำอย่างไรดี

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ LEB2 บนบราวเซอร์ได้ เจอข้อความ Sorry, we are not able to locate your username in the database ทำอย่างไรดี?

A: หากเข้าสู่ระบบ LEB2 แล้วเจอข้อความดังกล่าว เป็นไปได้ว่า username ของคุณไม่ตรงกับข้อมูล database ของระบบ LEB2 ให้รีบติดต่อทีมงาน LEB2 ทันที เพื่อให้ทีมงานเช็กความถูกต้องของ username

Screenshot_2022-01-13_125852__1_.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

26 จาก 52 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ