การเปลี่ยน DNS Server บน Windows

  • ปรับปรุงเมื่อ


dns.PNG

หากเกิดปัญหาในการเข้าสู่ระบบบน LEB2 โดยหน้าจอปรากฏคำว่า "DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN" 

เบื้องต้น ทีมงานแนะนำให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกขวาที่สัญลักษณ์ Wi-fi จากนั้นเลือก Open Network and Internet Setting
1.PNG

2. เลือก Change adapter option


2.PNG

3. คลิกขวาที่ wi-fi จากนั้นเลือก Properties
3.PNG

4. เลือก Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) จากนั้นเลือก Properties

4.PNG

5. เลือกและใส่ชุดตัวเลข 1.1.1.1 และ 1.0.0.1 ดังภาพ หรือหากใส่ชุดตัวเลขดังกล่าวแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ ให้ลองเปลี่ยนมาใส่ชุดตัวเลข 8.8.8.8 และ 8.8.4.4 5.PNG

หรือ หากใส่ข้อมูลตัวเลขทั้ง 2 ชุดข้างต้นแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เลือก Obtain DNS server address automatically

obtain_dns.png

6. กด OK

บทความที่เกี่ยวข้อง >> แก้ไขปัญหา DNS บน Windows 8, 9, 10

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

24 จาก 27 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ