การเปลี่ยน DNS Server บน Mac

  • ปรับปรุงเมื่อ

หากเกิดปัญหาในการเข้าสู่ระบบบน LEB2 โดยหน้าจอปรากฏคำว่า "DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN

เบื้องต้น ทีมงานแนะนำให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้                  

1. เข้าไปที่ System Preferences (ตั้งค่า) > เลือก Network (เครือข่าย)

Screen-Shot-2561-01-10-at-12.46.43-600x538.png

2. เลือกตัวที่เชื่อมต่ออยู่ ในภาพตัวอย่างใช้ Wifi ก็เลือก Wifi จากนั้นกด Advanced (ขั้นสูง)

Screen-Shot-2561-01-10-at-12.48.04-600x505.png

3. จากนั้นไปที่หัวข้อ “DNS” กดปุ่ม + แล้วพิมพ์ค่า DNS Servers : ดังนี้

  • แถวแรก 1.1.1.1
  • กดปุ่ม + อีกครั้งแล้วพิมพ์ 1.0.0.1

หรือหากใส่ชุดตัวเลขด้านบนแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ ให้ลองเปลี่ยนมาใส่ชุดตัวเลขนี้

  • แถวแรก 8.8.8.8
  • กดปุ่ม + อีกครั้งแล้วพิมพ์ 8.8.4.4

Screen-Shot-2561-01-10-at-12.49.17-600x508.png

 

4. เสร็จแล้วกด OK

5. กด Apply เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

28 จาก 54 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ