การตั้งค่า DNS Server บนอุปกรณ์ต่างๆ

  • ปรับปรุงเมื่อ

DNS-Server-TH.jpg

หากผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าสู่ระบบ LEB2 ได้ แม้จะมั่นใจว่าได้ระบุทั้ง username และ password อย่างถูกต้องแล้ว หรือพยายามเข้าสู่ระบบจากหลากหลายอุปกรณ์แล้วก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต อาจพบหน้าจอแสดงข้อความว่า "DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN" เป็นต้น

ท่านสามารถทดลองเปลี่ยน DNS Server เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ด้วยตนเอง โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

หมายเหตุ หากยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ สามารถติดต่อทีมงานเพื่อตรวจสอบให้ได้ โดยคลิกที่ icon "Chat" แจ้งประเด็นปัญหา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอความช่วยเหลืออื่นๆ ได้ค่ะ

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

26 จาก 58 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ