สร้างออนไลน์ควิซ

 • ปรับปรุงเมื่อ

การสร้างแบบทดสอบสามารถสร้างบนฟีเจอร์ กิจกรรมเพื่อการประเมิน รองรับการสร้างคำถามแบบต่างๆตามขั้นตอนด้านล่าง

ใครสามารถสร้างออนไลน์ควิซได้บ้าง

 • เจ้าของห้องเรียนและอาจารย์

การสร้างออนไลน์ควิซบนกิจกรรมเพื่อการประเมิน 

 1. คลิก "กิจกรรมเพื่อการประเมิน"
 2. คลิก "สร้างควิซ"
 3. ตั้งชื่อควิซ
 4. กรอกคำอธิบายของแบบทดสอบ
 5. สามารถแนบไฟล์ได้ตามต้องการ โดยคลิกไอคอน "คลิปหนีบกระดาษ"
 6. ตั้งค่าวัน-เวลาเริ่ม ออนไลน์ควิซ ที่ "" (นักศึกษาจะเห็นแบบทดสอบเมื่อถึงเวลาเริ่มแสดง)
 7. ตั้งค่าวัน-เวลา กำหนดส่ง ที่ "กำหนดส่ง" (เมื่อหมดเวลานักศึกษาจะไม่สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้)
 8. กรอกตัวเลขสัปดาห์ที่ใช้ (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)
 9. เลือก "ไปที่หน้ารายละเอียดแบบทดสอบหลังจากสร้างแล้ว
 10. คลิก "สร้าง"
 11. คลิก "เพิ่ม" เพื่อสร้างข้อคำถาม

หมายเหตุ : หากไม่ได้กำหนดวันเริ่มต้นแสดง จะไม่สามารถสร้างควิซได้

แก้ไขและลบออนไลน์ควิซ

 1. คลิก "กิจกรรมเพื่อการประเมิน"
 2. ไปที่กิจกรรมที่ต้องการแก้ไขหรือ ลบ
 3. คลิกไอคอน "ฟันเฟือง"
 4. เลือก "แก้ไข" หรือ "ลบ

หมายเหตุ :  การแก้ไขควิซจะไม่สามารถทำได้ในกรณีที่นักศึกษาส่งคำตอบเข้ามาเรียบร้อยแล้ว

สร้างออนไลน์ควิซในฟีเจอร์ แผนการสอน

 1. คลิกที่ ฟีเจอร์ "แผนการสอน"
 2. คลิก "สร้างในกิจกรรมเพื่อการประเมิน"
 3. เลือก "ควิซ"

เคล็ดลับ : หากต้องการผูกออนไลน์ควิซเข้ากับผลการเรียนรู้ ควรสร้างออนไลน์ควิซที่ฟีเจอร์ แผนการสอน 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

20 จาก 20 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น