ตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อ proxy ไว้หรือไม่

  • ปรับปรุงเมื่อ

หากอุปกรณ์ที่ใช้งานเชื่อมต่อ proxy สำนักหอสมุดของ มจธ. หรือบาง proxy อื่นๆ ไว้นั้น ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ LEB2 ได้ วิธีการตรวจสอบ และปิด proxy สามารถทำได้ตามขั้นตอน ต่อไปนี้ 

  1. คลิกขวาที่ ไอคอน Window เลือก Search 
  2. พิมพ์ proxy เลือก Proxy Settings
  3. เลือก Off เพื่อปิด Proxy 

mceclip1.png

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

5 จาก 7 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ